Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, kwiecień, grupa III

Tydzień 1, temat tygodnia: Z kulturą za pan brat (dziecko):

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji

 • wie co to znaczy być osobą kulturalną

 • posługuje się zwrotami grzecznościowymi

 • wymienia zasady prawidłowego zachowania się w kinie, teatrze, muzeum

 • zna obraz graficzny litery F (5 latek)

 • rozwiązuje zagadki słuchowe

 • przelicza w zakresie 8

 • nazywa instrumenty muzyczne

 • podaje znaczenie pojęć: eksponat, wystawa

Tydzień 2, temat tygodnia: Jestem kulturalny (dziecko):

 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

 • wymienia zasady jakie powinny obowiązywać podczas organizowania przyjęć

 • śpiewa poznane piosenki

 • recytuje krótkie rymowanki

 • liczy wyrazy w zdaniu

 • określa zmiany zachodzące w przyrodzie

 • zna obraz graficzny cyfry 9 (5 latek)

 • podaje znaczenie pojęć|: ekologia, ekokultura

 • prawidłowo segreguje odpady

Tydzień 3, temat tygodnia: Książka- mój przyjaciel (dziecko):

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji

 • opowiada o znaczeniu książki w życiu codziennym

 • wymienia różne rodzaje książek

 • opowiada o swojej ulubionej książce; przedstawia jej bohaterów

 • rozwiązuje rebusy

 • przelicza wyrazy w zdaniu

 • maluje okładkę swojej ulubionej książki

 • układa historyjki obrazkowe

 • podaje znaczenie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, biblioteka

 • prawidłowo koduje i dekoduje

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

Tydzień 4, temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy (dziecko):

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat tekstu literackiego

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie

 • podaje znaczenie pojęcia: morał

 • uczestniczy w zabawach dramowych

 • wyszukuje elementy niepasujące na obrazku

 • zna obraz graficzny litery Ł (5 latek)

 • wymienia zwierzęta występujące w bajkach

 • samodzielnie wymyśla bajkę

 • zna obraz graficzny liczby 10 (5 latek)

 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

 • opowiada własnymi słowami poznaną legendę polską