Założenia wychowawczo-dydaktyczne luty

L U T Y

Założenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc luty w grupie V

DZIECKO:

1 Cztery żywioły

– ocenia skutki działania wiatru w kategoriach „pomaga, niszczy”

– wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy obrazami

– określa źródła dymu i zanieczyszczeń powietrza na podstawie obserwacji i doświadczenia

– określa sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem

– dekoduje informacje- wpisuje litery, odczytuje hasło

– sprawnie przelicza i dodaje na konkretach

– określa pozytywne efekty erupcji wulkanów

 

2 Wielka wyprawa

– wskazuje litery „R, r” wśród innych liter

– klasyfikuje pojazdy wg określonej cechy

– tworzy zbiory siedmioelementowe

– czyta globalnie nazwy pojazdów wodnych

– wyjaśnia pojęcie „odciski palców”

– stosuje pojęcia „najwyżej, najniżej, w prawo, w lewo”

– powtarza prezentowane układy rytmiczne

 

3 Nasze podróże

– wybiera przedmioty potrzebne w pracy przewodnika

– konstruuje wg instrukcji słownej

– wskazuje litery „G, g” wśród innych liter

– określa różnice między Antarktydą, a Arktyką

– manipuluje znakami „+, =” oraz cyframi 1- 7 do kodowania czynności matematycznych

– porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej

– pracuje z wykorzystaniem globusa

 

4 Mali odkrywcy

 

– wypowiada się za pomocą gestów i mimiki

– różnicuje pojęcia „ planeta, gwiazda”

– wskazuje litery „ P, p” wśród innych liter

– koduje czynności matematyczne za pomocą cyfr i znaków

– prezentuje swoją wiedzę na temat Mikołaja Kopernika

– czyta globalnie nazwy planet