Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Luty

Tydzień I Siła Przyrody ( dziecko )

– wie jak należy oszczędzać wodę

– wie jakie ma właściwości woda

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– wykonuje pracę plastyczną

– uczestniczy w zabawach ruchowych

Tydzień II Cztery Żywioły ( dziecko )

– wyszukuje różnic na obrazku ćwicząc spotrzegawczość

– zna zasady bezpiecznego obchodzenia się z ogniem

– wie jakie są rodzaje żywiołów

– śpiewa piosenki – rowija poczucie rytmu

– słucha z uwagą czytanego tekstu i odpowiada na pytania

Tydzień III Wielka wyprawa ( dziecko)

– wie dlaczego warto oszczędzać pieniądze

– zna środki transportu i umie je podzielić na odpowiednie kategorie

– przelicza elementy w zakresie 5

– rozpoznaje figury geometryczne

– uczy się cierpliwie czekać na swoją kolej

Tydzień IV Nasze podróże ( dziecko)

poznaje polskie banknoty

– zna wybrane owoce egzotyczne

poznaje wybrane zwierzęta mieszkające w Afryce

– ilustruje ruchem piosenkę

– wykonuje pracę plastyczną