Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

Tematyka:

1.NADCHODZI ZIMA (dziecko): 

– nazywa i wskazuje części garderoby charakterystyczne dla danej pory roku

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– uczy się piosenki na pamięć

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– ćwiczy wyobraźnię podczas rysowania

– uczestniczy w ubieraniu choinki

2.CORAZ ZIMNIEJ (dziecko):

– dostrzega zmiany zachodzące zima w przyrodzie

– wie, dlaczego powinno karmić się ptaki zimą

– rozwiązuje zagadki

– poznaje nowy instrument: dzwonki chromatyczne

wie, że lód pod wpływem ciepła roztapia się

– utrwala przeliczanie w dostępnym zakresie

 3.ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA (dziecko):

– wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

– wypowiada się na temat swoich odczuć

– rozwija swoje zdolności aktorskie

– bierze czynny udział w zabawach ruchowych

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami

4.WESOŁYCH ŚWIĄT (dziecko):

– z uwagą słucha opowiadania

– wypowiada się na określony temat

– śpiewa piosenki i ilustruje je ruchem

– odróżnia i nazywa kolory

– układa postać Mikołaja z dostępnych elementów

5.JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT (dziecko):

– rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury

– poznaje zawód: archeolog

– stosuje pojęcia: duży, większy, największy.

– rozwija spostrzegawczość

– porusza się rytmicznie przy muzyce

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami