Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na październik

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Październik dla Gr II

1. JESIENNA PRZYRODA ( dziecko)

poznaje zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy

– uważnie słucha czytanego tekstu

– przelicza w zakresie 5

– wykonuje pracę plastyczną

– prowadzi obserwacje przyrodnicze

2. KOSZYK PANI JESIENI (dziecko)

wie co znaczy być uprzejmym

zna nazwy drzew owocowych

– rysuje po śladzie rozwijając motorykę

poznaje zmiany zachodzące w lesie i sadzie jesienią

śpiewa piosenki

3. SKARBY JESIENI ( dziecko)

wypowiada się na podany temat

– zna wybrane nazwy warzyw rosnących na grządce

– rozwija kompetencje matematyczne ( porównuje wielkości, przelicza )

uczestniczy w zajęciach ruchowych

– układa historyjke obrazkową

4. IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM (dziecko)

zna nazwy części garderoby

– zapoznaje się z zwybranymi zjawiskami atmosferycznymi

– klasyfikuje elementy według wybranej cechy

słucha z uwagą czytanego tekstu rozwijając koncentrację

rozwija sprawność manualną wykonując prace plastyczną