Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne wrzesień

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne: 

 • W przedszkolu 

       Dziecko:

 • Zwraca się do kolegów po imieniu 
 • Ustala i omawia reguły panujące w grupie oraz je akceptuje 
 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • Buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego 
 • Opowiada o swoich wakacjach 
 • Powtarza usłyszany rytm 
 • Śpiewa piosenkę ,, Planeta dzieci”

 

 • Nasze przedszkole

       Dziecko:

 • Układa historyjkę obrazkową i opowiada jej treść
 • Poznaje pracę architekta i urbanisty 
 • Wodzi palcem po wzorze i odtwarza go graficznie
 • Różnicuje prawą i lewą stronę ciała
 • Rysuje po śladzie
 • Nazywa podstawowe figury geometryczne i wyszukuje wskazane kształty 

 

 • Jestem bezpieczny

      Dziecko:

 • Wyjaśnia znaczenie pojęcia bezpieczeństwo
 • Tworzy rytmiczny układ
 • Wyodrębnia głoskę o w nagłosie
 • Czyta globalnie wyraz osa
 • Zna zasady bezpiecznego  zachowania się w różnych miejscach, dostrzega zagrożenia
 • Ćwiczy spostrzegawczość wzrokową – odszukuje takie same ukryte przedmioty 

 

 • Idzie jesień… przez las, park 

       Dziecko:

 • Korzysta z różnych materiałów do wykonania pracy plastycznej 
 • Swobodnie wypowiada się na temat usłyszanego tekstu 
 • Potrafi dobrać ubiór odpowiednio do pogody 
 • Rysuje po śladzie
 • Potrafi wymienić charakterystyczne cechy parku
 • Śpiewa piosenkę ,,Idzie jesień przez świat”
 • Liczy do 6 

 • Pomocna dłoń 

Dziecko:

 • Kształtuje umiejętność przyjmowania asertywnej postawy wobec nieznajomych 
 • Właściwie reaguje na zmianę rytmu
 • Czyta globalnie wyraz aparat 
 • Wyodrębnia głoskę a w wyrazach 
 • Odnajduje na sali i w innych pomieszczeniach przedszkola znaki oznaczające wyjścia ewakuacyjne
 • Układa  ciąg cyfr według wzorów 
 • Podaje numery alarmowe służb ratowniczych