Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne gr 2

Szanowni Rodzice w związku  z ograniczonym  dostępem do tablic informacyjnych  w przedszkolu zamierzenia wychowawczo  – dydaktyczne  realizowane przez Państwa dzieci w danym miesiącu będą zamieszczane na stronie internetowej. 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020

1. TEMAT TYGODNIA: „W PRZEDSZKOLU”

Dziecko:

kształtuje postawę przyjacielską;

– integruje się z grupą rówieśniczą;

– uczestniczy w zabawach ruchowych;

– przestrzega zasad bezpieczeństwa;

– poszerza swoje doświadczenia językowe;

– prowadzi obserwacje przyrodnicze;

– poszerza swoje doświadczenia matematyczne; kształtuje umiejętność klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy;

– manipuluje przedmiotami, przelicza w dostępnym dla siebie zakresie;

– kształtuje słuch muzyczny; rozwija umiejętności wokalne;

2. TEMAT TYGODNIA: „NASZE PRZEDSZKOLE”

Dziecko:

wie, co to jest „przyjaźń”; doskonali umiejętność wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;

– ćwiczy motorykę małą

– poszerza doświadczenia językowe; rozwija umiejętności komunikacyjne;

– rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;

– zna rolę pracowników przedszkola; uczy się szacunku wobec innych ludzi;

– rozwija kompetencje matematyczne; doskonali umiejętność klasyfikowania, logicznego myślenia, przeliczania we własnym zakresie;

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– zna wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego; rozwija ekspresję i wrażliwość muzyczną;

– uważnie słucha tekst literacki i wypowiada się na temat jego treści;

– rozwija zdolności teatralne;

3. TEMAT TYGODNIA: „JESTEM BEZPIECZNY”

Dziecko:

wie, czym jest odwaga i dzielność;

– wypowiada się na temat utworu literackiego;

– wzmacnia poczucie własnej wartości;

– uczestniczy w zabawach ruchowych;

– rozwija umiejętności wokalne; rozwija wrażliwość i ekspresję muzyczną;

– wie, na czym polega praca policjanta;

– rozwija umiejętności komunikacyjne i koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową;

– rozpoznaje wybrane znaki drogowe, wie co oznaczają;

– rozwija umiejętność rozpoznawania wybranych figur geometrycznych;

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;

– kształtuje sprawność manualną i motorykę dużą;

– prowadzi eksperymenty z barwieniem wody bibułą;

– stara się samodzielnie wykonywać pracę plastyczną od początku do końca;

4. TEMAT TYGODNIA: „POMOCNA DŁOŃ”

Dziecko:

uważnie słucha tekstu literackiego i wypowiada się na temat treści utworu;

– doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem;

– uczestniczy w zabawach ruchowych i przestrzega zasad bezpiecznej zabawy;

– ćwiczy sprawność manualną

– doskonali koordynację słuchowo-ruchową-wzrokową;

– zgodnie współdziała w grupie

– prowadzi obserwacje przyrodnicze

– rozpoznaje numer alarmowy 112;

– przestrzega zawartych wcześniej umów;

– wie, na czym polega praca strażaka;

5. TEMAT TYGODNIA: „IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

Dziecko:

wie, czym jest pracowitość;

– wypowiada się na temat treści utworu; rozwija umiejętność logicznego myślenia;

– uczestniczy w zabawach i zadaniach w przedszkolu; współdziała w grupie;

– prowadzi obserwacje przyrodnicze, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią

– poszerza swoje doświadczenia językowe;

– rozwija umiejętności wokalne i doskonali koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową;

– rozpoznaje wygląd jesiennych liści i owoców wybranych drzew; dębu, klonu, kasztanowca;

– rozwija kompetencje matematyczne; ćwiczy pamięć i umiejętność logicznego myślenia;

– ćwiczy sprawność manualną; dba o porządek wokół siebie.