Zabawki sensoryczne.

Dzięki zakupowi ścianek manipulacyjnych do naszego przedszkola dzieci mają niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich procesów poznawczych poprzez odczuwanie za pomocą swoich zmysłów.

Zabawki sensoryczne umożliwiają dzieciom przetwarzanie informacji, które docierają do mózgu i ich rozpoznawanie. Dzięki zabawkom sensorycznym dziecko ma niepowtarzalną szansę doświadczania, przeżywania, manipulowania, poznawania, rozumienia oraz twórczego poznawania otaczającej go rzeczywistości.